It starts with a WHY.

Golden Circle & technology

De Golden Circle van Simon Sinek is een eenvoudig model voor het beschrijven wat een organisatie doet. Het heeft veel overeenkomsten met de missie/visie of de kernwaarden van een organisatie. De Golden Circle bestaat uit 3 niveaus, why, how en what. De meeste organisaties communiceren ze van buiten naar binnen en beginnen met de ‘what’ en komen dan niet verder dan de ‘how’. Succesvolle onderscheidende organisaties communiceren ze echter van binnen naar buiten en beginnen met de ‘why’. Dat maakt de Golden Circle zo interessant en kan organisaties helpen anderen te inspireren en zelf succesvol(ler) te worden in wat men goed kan. Het principe van de Golden Circle is toepasbaar voor elke organisatie ongeacht omvang, branche en markt. Vooral in de technologie bracnche en industrie is de Golden Circle interessant omdat het organisaties onderscheidend maakt in een branche met een lage brand-appeal.

Deelnemers bepalen de invulling

Bij het opstellen van de Golden Circle gaat het niet alleen om het eindresultaat, maar ook om het proces met elkaar. Het heeft tijd nodig om de why, how en what een plekje te geven. Voor het aantal deelnemers geldt, hoe meer hoe beter. Enerzijds zodat er zoveel mogelijk input komt uit de organisatie, en anderzijds zorgt iedere deelnemer – vanwege deelname – voor draagvlak binnen de organisatie. Bij voorkeur zijn deelnemers van alle onderdelen van de organisatie vertegenwoordigd. Het liefst mensen met passie en hart voor de organisatie. Zij zitten al het dichtst tegen de nog ongeschreven Golden Circle aan. Maar ook nieuwe mensen behoren tot de deelnemers vanwege hun onbevooroordeelde blik op de organisatie.

Golden Circle en klantreis

De Golden Circle speelt ook een rol bij de klantenreis. Het zegt dan iets over waaraan in welke fase behoefte is en wat gecommuniceerd wordt. In de Awarenessfase wordt met name de ‘why’ gecommuniceerd, in de Considerationfase de ‘how’ en in de buyingfase de ‘what’. Bij de eerste kennismaking (Awareness) zijn mensen geinteresseerd in de organisatie, in de fase daarna zoekt men de USP’s en andere selectiecriteria. En in de buyingfase wil men de details weten van product of dienstverlening.

Begeleiding Golden Circle

Het is verstandig om het proces rondom vorming van de Golden Circle uit te voeren met een objectieve procesbegeleider. Deze begeleider heeft enige afstand tot de organisatie zodat de zaken vanuit een breder perspectief bekeken kunnen worden en voorinstellingen worden voorkomen.

Bij Yieldis onderkennen we het belang van een missie/visie, kernwaarden of Golden Circle als vertrekpunt van alles wat een organisatie doet. Yieldis heeft ervaring in het begeleiden en formuleren van de Golden Circle en gebruikt hiervoor de BUTTONS methode. Bekijk hier hoe BUTTONS werkt aan het verwezenlijken van doelen en ambities met de golden circle.

Zie ook de blog ‘Golden Circle onderscheidt techbedrijven‘.

Wilt u zich ook onderscheiden in de technologie branche? Neem dan nu contact met ons op.