Online marketing strategie
opstellen & uitvoeren

Onze diensten

Yieldis is specialist in de vermarkting van industriële en technologie gedreven organisaties. We doen dit door samen met de klant doelen op te stellen, doelgroepen bepalen, online marketing strategieën uit te werken en deze vervolgens uit te voeren met eventuele partners. Yieldis houdt hierbij de regie over proces én uitvoering.

We lichten de verschillende punten kort toe.

Doelen stellen

Iedere online marketing strategie begint met het opstellen van de doelen; wat willen we bereiken, waar willen we naartoe. Denk hierbij aan het creëren van naamsbekendheid, genereren van leads, meer klantbinding, het vinden van nieuwe medewerkers en het genereren van concrete business. Begonnen wordt met globale en kwalitatieve doelstellingen die later gekwantificeerd worden, wanneer de strategie verder vorm heeft gekregen.

Doelgroep bepalen

Aansluitend worden de doelgroepen bepaald aan de hand van zogenoemde persona’s. Iedere persona krijgt een eigen gezicht en persoonlijkheid. Met deze persona’s wordt de vervolgens de branche typische klantreis doorlopen om inzicht te krijgen in de vragen en wensen van de doelgroep in iedere fase van de klantreis.

Strategie uitwerken

Aan de hand van de klantreis, de persona’s en touchpoints wordt de strategie verder uitgewerkt. Dit resulteert in een overzicht van marketing activiteiten per touchpoint en kanaal gerelateerd aan de doelen en doelgroep. De uiteindelijke strategie wordt zo opgezet dat deze de beste bijdrage levert aan de doelen, binnen het gestelde budget past en binnen de capaciteiten van de opdrachtgever.

Uitvoering

Na het uitwerken van de strategie wordt deze uitgevoerd. Denk hierbij aan het creëren van contentthema’s en contentkalenders, maar ook aan advertising, optimalisatie en social media. Yieldis zal deze uitvoering begeleiden samen met (medewerkers van) de opdrachtgever, bestaande en eventuele nieuwe partners.

Heeft u vragen over onze onze diensten of wilt u hierover meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.