Effectieve marketing voor
technologie en industrie

Online marketing voor de tech branche

In Nederland worden bijzonder innovatieve producten en oplossingen ontwikkelen die de wereld een beetje beter maken. Helaas weet de wereld niet of nauwelijks af van het bestaan van deze ontwikkelingen, noch kent men de producenten. Zelfs niet in het eigen land. Yieldis technology marketing verandert dit door technologie gedreven organisaties te ondersteunen met hun online marketing om zo de wereld te laten zien én ervaren wat er hier voor een moois er op technologisch gebied ontwikkeld wordt.

Het ontbreekt veel technologisch gedreven organisaties aan marketingkennis en -ervaring. Dit is echter noodzakelijk om online succesvol te zijn. Yieldis is specialist in de vermarkting van technologie gedreven organisaties en ondersteunt haar klanten bij de inzet van online marketing. Dit doen we door samen met de klant een effectieve online strategie op te stellen en de uitvoering ervan te begeleiden.

Lees meer over onze aanpak >>

Herkent u zich in één of meerdere van onderstaande stellingen?

 

  • We zijn de beste op ons vakgebied, alleen niemand weet dat…
  • We hebben het gevoel dat we de kansen en mogelijkheden missen die het internet biedt, maar we weten niet hoe we deze moeten benutten…
  • We verliezen business want we zijn te laat in beeld in het gehele aankoopproces van klanten en prospects…
  • We doen wel aan marketing, maar het ontbreekt aan structuur en een echt plan waar de hele organisatie achter staat…
  • We willen onze kennis ten toon spreiden maar weten onze klanten en prospects niet goed te bereiken…
  • We willen de mogelijkheden van online marketing graag inzetten, maar dan wel een gedegen keuze maken in wat we doen…
  • We hebben geen behoefte aan marketingconsultants die prachtige rapporten schrijven waarbij we zelf nog moeten worstelen met de implementatie en uitvoering…
  • We hebben behoefte aan iemand die onze organisatie, onze mensen en onze business begrijpt en mee gaat bouwen aan onze online activiteiten…

 

Lees hier hoe wij uw online marketing succesvol vormgeven

Binnen 3 weken een helder plan voor uw online marketing activiteiten?

Dan is ons Doelgroepgerichte Contentcreatie en Distributie-programma wat voor u! Lees meer over dit kortlopende en effectieve programma.