Technologie wereldkundig maken!

Technology marketing

Nederlandse technologie bedrijven en organisaties ontwikkelen bijzonder innovatieve producten en oplossingen die de wereld een beetje beter maken. Helaas weet de wereld niet of nauwelijks af van het bestaan van deze geweldige ontwikkelingen, noch kent men de producenten. Zelfs niet in het eigen land. Yieldis technology marketing verandert dit door technologie gedreven organsaties te ondersteunen met hun online marketing om zo de wereld te laten zien én ervaren wat voor een moois er op technologisch gebied ontwikkeld wordt.

Het ontbreekt de industrie en technologie gedreven organisaties vaak aan marketingkennis en -ervaring. Dit is echter noodzakelijk om online succesvol te zijn. Yieldis is specialist in het vermarkten van technologie gedreven organisaties en leert haar klanten de mogelijkheden en de inzet van online marketing. Dit doen we door samen met de klant een online strategie op te stellen waarbij begonnen wordt met het definiëren van doelen en doelgroepen. Vervolgens worden deze online strategieën verder uitgewerkt en samen met de klant uitgevoerd.

Herkent u zich in één of meerdere van onderstaande stellingen?

 

  • We zijn de beste op ons vakgebied, alleen niemand weet dat…
  • We hebben het gevoel dat we de kansen en mogelijkheden missen die het internet biedt, maar we weten niet hoe we deze moeten benutten…
  • We verliezen business want we zijn te laat in beeld in het gehele aankoopproces van klanten en prospects…
  • We doen wel aan marketing, maar het ontbreekt aan structuur en een echt plan waar de hele organisatie achter staat…
  • We willen onze kennis ten toon spreiden maar weten onze klanten en prospects niet goed te bereiken…
  • We willen de mogelijkheden van online marketing graag inzetten, maar dan wel een gedegen keuze maken in wat we doen…
  • We hebben geen behoefte aan marketingconsultants die prachtige rapporten schrijven waarbij we zelf nog moeten worstelen met de implementatie en uitvoering…
  • We hebben behoefte aan iemand die onze organisatie, onze mensen en onze business begrijpt en mee gaat bouwen aan onze online activiteiten…

 

Neem dan contact op met Yieldis. Wij helpen u uw technology te vermarkten!

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Neem nu contact op met Yieldis!